button9
button8
button7
button6
button5
button4
button3
button2
button1
boxen
jaegerlogo01
header01
facebook01
box
eiendom01

Konsernet eier flere eiendommer både i morselskapet og datterselskaper. Morselskapet Jægergruppen AS eier anleggene på Kokstad og Minde med adressene Kokstadveien 42 og 42B og Kanalveien 111 og 113.

Jæger Eiendom AS er medeier i et tomteutviklingsprosjekt i Eid kommune. Jæger Eiendom Haugesund AS eier eiendommen Salhusveien 169 hvor Toyota Haugesund AS er leietaker. Arna Attraktiv AS eier 75% av en 60 måls tomt som reguleres til bolig og det jobbes for å bygge rundt 100 boenheter fordelt på leiligheter og rekkehus. Til sammen eier konsernet 18 500 kvm næringsbygg og et tomteareal på ca 78 mål.

Eiendomsinvesteringene bygger på en strategi om lav risiko og langsiktighet i investeringene.